Karate

Karate

Karate-sztuka walki powstała na Okinawie. Jest sztuką walki stworzoną przez mieszkańców Okinawy w Japonii, jako metoda samoobrony bez użycia broni. Słowo to oznacza obecnie „pusta (naga, bez broni) ręka”. Karate rozumiane jest także jako sposób samodoskonalenia duchowego.

  • CZY WIESZ, ŻE...

    Najbardziej znanym na świecie zawodnikiem karate był Bruce Lee i jest autorem sztuki walki nazywanej Jeet Kune Do.

następny poprzedni
Minisłownik pojęć

Podstawowe informacje

Karate obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Do chwili obecnej powstało ponad 100 stylów karate.

Wyróżnia się trzy podstawowe kierunki w karate:

a. karate jako walka na śmierć i życie (style klasyczne, głównie okinawskie), czyli tzw. karate tradycyjne. Paradoksalnie, z uwagi na ujęcie karate jako walki na śmierć i życie w stylach tych rzadziej przeprowadza się kumite (sparringi);

b. karate jako sport z elementami samoobrony (większość stylów), także z przeprowadzaniem zawodów – w ramach tej kategorii stylów trwa zażarta dyskusja na temat zasad, których spójne przyjęcie umożliwiłoby szersze zaistnienie karate na igrzyskach olimpijskich; spory dotyczą m.in. dozwolenia podcięć, kontaktu na głowę, rodzajów ochraniaczy, low-kicków i innych;

c. karate jako sposób psychofizycznego doskonalenia – podejście najbliższe taijiquan, nie nastawione bezpośrednio na samoobronę, czy rywalizację, jednak z zachowaniem oryginalnych postaw, wielu kata, ruchów.

W turnieju  karate 70 % to techniki nożne. Podstawowe techniki to:
KICHON - TECHNIKI PODSTAWOWE
KATA - FORMY ATAKU I OBRONY
KUMITE – WALKA

Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.

Karate czy inne sztuki walki, nie były tworzone z myślą o dyscyplinie sportowej, lecz jako walka na śmierć i życie. Trening karate wymaga wielu ćwiczeń siłowych.

Stare przysłowie kendo mówi: "Jeśli miecz jest prawdziwy to i w sercu jest prawda" i na odwrót. Oznacza to, że serce człowieka przemawia przez ciało (miecz) i aby serce było silne ciało musi być zdrowe...należy więc dbać o swoje ciało. Karate nie jest jedynie sportem, który pokazuje jak machać rękami i nogami, to obrona przed chorobami i innymi dolegliwościami.

Istnieje etykieta, która jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się uczestników w miejscu treningu i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał charakterystyczny dla treningów karate to etykieta DOJO.

SZTUKA ŁAMANIA DESEK to TAMESHI- WARI.

Deski łamie się 4 technikami: SEIKEN (PIĘŚĆ), SHUTO (KANT DŁONI), EMPI (ŁOKIEĆ), KAKATO (PIĘTA).
Rekord w łamaniu desek należy do  Akira Masuda ustanowiony w roku 1984 złamał on 29 desek wszystkimi czterema technikami. Do sztuki łamania przedmiotów trzeba przygotowywać się przez lata, utwardzać kości, medytować i intensywnie trenować.

Karate

Zgrajmy się na sport: Karate

Trenuj ulubioną dyscyplinę razem z przyjaciółmi! Załóż konto lub zaloguj się do serwisu.

Partnerzy i sponsorzy

następne poprzednie