Szermierka

Szermierka

Szermierka sportowa, to jeden ze sportów walki. Szermierka sportowa jest dyscypliną olimpijską (rozgrywa się turnieje indywidualne i drużynowe). Szermierka uprawiana jest w trzech konkurencjach: szabla, szpada i floret, rozgrywanych zarówno indywidualnie jak i drużynowo (drużyny trzyosobowe).

  • Czy wiesz, że...

    Od czasu pierwszych igrzysk w 1896 r w szermierce, trzy kraje dzieliły większość medali olimpijskich. Były to Francja, Włochy i Niemcy.

  • Czy wiesz, że...

    Szermierka dawniej zwana fechtunkiem w szerszym sensie to sztuka, praktyka władania bronią białą.

  • Czy wiesz, że...

    Biała broń służyła zarówno jednostkom jak i całym armiom do rozstrzygania sporów, obrony i prowadzenia podbojów.

następny poprzedni
Minisłownik pojęć
Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Konkurencje szermierki - poza rodzajem broni - różnią się dopuszczalnym rodzajem trafień, ważnym polem trafienia i zasadami walki.

W szpadzie i florecie liczą się pchnięcia, w szabli zarówno pchnięcia jak i cięcia (szabla jest więc jedyną, w sportowej szermierce, bronią sieczno-kolną). Polem trafienia w szpadzie jest całe ciało, w szabli - górna połowa ciała (od pasa w górę), we florecie tylko tułów. Inne są też zasady przydzielania punktów w sytuacji, gdy obaj zawodnicy trafią się równocześnie (tzw. trafienie obopólne, dubel). Trafienie w szpadzie zalicza się temu, kto je zadał pierwszy, lub obu zawodnikom, jeśli zadadzą je w tym samym czasie (różnica czasowa nie większa niż 0,2 sek).

W szabli i florecie obowiązuje tzw. konwencja, czyli zasady umowne. Oznacza to np., że zawodnik wykonujący natarcie ma pierwszeństwo w zadaniu trafienia przed zawodnikiem wykonującym przeciwnatarcie, natarcie zawodnika traci pierwszeństwo na koszt odpowiedzi, po uprzednim jego sparowaniu zasłoną itd.

Specjalne pole, na którym odbywa się pojedynek szermierczy, nazywa się “planszą” (wymiary 14 m x 1,5-2 m). Przyjęło się stosowanie plansz metalizowanych, co zapobiega rejestrowaniu trafień w planszę przez aparat sędziowski.

We wszystkich konkurencjach trafienie jest sygnalizowane przez specjalne urządzenie elektryczne (aparat sędziowski). Lampa zapalona po stronie danego zawodnika (zależnie od strony czerwona lub zielona gdy trafienie jest ważne i biała gdy nieważne) oznacza, że to on zadał trafienie (przed laty sygnalizacja miała odwrotny kierunek - to znaczy lampa zapalona po stronie danego zawodnika oznaczała, że to on otrzymał trafienie - co jednak zmieniono być może dlatego, że wprowadzało to w błąd obserwatorów niezapoznanych bliżej z zasadami walk szermierczych).

Na zawodach wyższej rangi, w szczególnie trudnych sytuacjach, sędziowie mogą korzystać z pomocy prowadzonych na bieżąco nagrań wideo do rozsądzania jak faktycznie przebiegła akcja na planszy.

Oficjalnym językiem na międzynarodowych zawodach szermierczych (jak i podczas spotkań międzynarodowych gremiów szermierczych) jest język francuski - w tym to języku sędziowane są walki, sporządzane protokoły, wydawane licencje zawodnicze, itp.

Istnieje odrębna gałąź szermierki dla osób niepełnosprawnych - Szermierka na wózkach. W czasie walki zawodnicy siedzą na wózkach szermierczych przymocowanych do tzw. platform. Dyscyplina ta zarządzana jest przez Międzynarodową Federację Sportów na Wózkach. Do programu igrzysk została włączona w Rzymie w 1960 roku.

W Wielkiej Brytanii trenerzy szermierki o najwyższych kwalifikacjach mogą posługiwać się tytułem profesora. Dotyczy to osób, które w pięciostopniowym systemie Brytyjskiej Akademii Szermierki (British Academy of Fencing) osiągnęli najwyższy poziom kwalifikacji (Diploma Level, fr. Maître d’Escrime) we wszystkich trzech broniach uzyskując status mistrza akademii (Master).

Szermierka

Zgrajmy się na sport: Szermierka

Trenuj ulubioną dyscyplinę razem z przyjaciółmi! Załóż konto lub zaloguj się do serwisu.

Partnerzy i sponsorzy

następne poprzednie